AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Медицински услуги Кардиохирургия
Отделение по Кардиохирургия ПДФ Печат Е-мейл

В отделението по „Кардиохирургия” на AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас се прилага пълния обем сърдечна хирургия за възрастни:

  • аортокоронарен байпас - както в условията на ЕКК /Екстракорпорално кръвообръщение или т.нар. апарат "сърце - бял дроб"/, така и на „биещо сърце” с използване на артериални съдове
  • клапно протезиране
  • клапно съхраняващи операции
  • обемредуциращи операции на лява камера, позволяващи по-добрата й функция и т.н.

Отделението поема и спешни състояния като инфаркт на миокарда, дисекация на аортата и др.

Сърдечно-съдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смъртност от заболявания на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира д-р Димитър Николов. Според него навременната диагностика и контролът на сърдечните заболявания зависят основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар.

Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на отделение по Инвазивна кардиология, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

53-годишният Руси Стефанов от Сливен в деня на изписването си. Протезиране на възходящата аорта по повод дисекация на същата и смяна на аортната клапа с механична клапна протеза е операцията, която е претърпял в кардио център "Понтика" - днес - AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас.

На осмия ден след хирургичната интервенция той е в добра кондиция и здраве и приема последни напътствия от опериралия го сърдечен хирург доктор Якимов преди завръщането си вкъщи.

Дисекация на аортата е  най-сериозното спешно състояние в кардиохирургията, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента. Комбинирано с друга патология, както в случая с пациента Руси Стефанов,  е истинско предизвикателство пред кардиохирурзите.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top