AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Медицински услуги Образна диагностика Неинвазивни процедури
Неинвазивни процедури ПДФ Печат Е-мейл

Компютъртомографската ангиография на сърцето и неговите съдове

 

 

Това са неинвазивни високочувствителни и високоспецифични методи за диагностика на сърцето, перикарда и големите съдове. Благодарение на напредъка в развитието на технологиите и навлизането на т.нар. „бързи” техники на изследване става възможно морфологичното и от части функционално изследване на съдовете и сърцето.

Методите позволяват детайлна анатомична оценка на съдовете, сърдечните кухини, перикарда.  Компютъртомографската ангиография може да служи и като метод за предоперативна оценка на редица състояния като по този начин спестяват нуждата от втора, чисто диагностична инвазивна процедура.

Друго предимство е, че скенер ангиографията дава информация едновременно за всички органи и структури в изследвания обем, като в приблизително 15% променят изцяло диагностичния подход.

Кога скенер ангиографията е подходяща за пациента

 

Показани за извършване на компютъртомографско изследване на сърцето и коронарните съдове са пациенти с:

  • клинични данни за заболяване на големите и коронарни съдове
  • с повишен риск от сърдечни заболявания
  • при които клиничното изследване не е категорично за наличие на сърдечен проблем
  • при които е проведено протезиране или хирургична намеса на големите, периферните или коронарните съдове и се налага контролен преглед.
  • Методът е основен при пациенти с белодробна тромбемболия, при оценка на десни сърдечни кухини, при планиране на радиофреквентна аблация на белодробните вени.

• Изследването е метод на избор при пациенти с тумори или туморна инфилтрация на сърцето и големите съдове при оценка на перикарда и клапните пороци на сърцето.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top