AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Медицински услуги Кардиология Специализирани услуги
Специализирани услуги ПДФ Печат Е-мейл

Ангиографски сектор

Ангиографският сектор на Кардиологичното отделение разполага с последно поколение ангиографски апарат, с които се извършват изследвания и инвазивни процедури /балонни дилатации, имплантиране на стентове и вътресъдови протези/ по всички най-модерни, съществуващи в момента методики в света.

Функционален сектор

В него се извършват високоспециализирани изследвания като:

• работна ЕКГ проба – на велоергометър или бягаща пътечка
• Холтер ЕКГ мониториране
• 24 часово мониториране на артериално налягане
• Доплер-сонография на мозъчни
• периферни и бъбречни артерии
• венозен Доплер на долни крайници
• ехокардиография, включително трансезофагеална.

Кабинетите разполагат с ехографски апарати от последно поколение (General Electric- Vivid 7) с уникални за България диагностични възможности

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top