AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Медицински услуги Кардиология Инвазивни процедури
Инвазивни процедури ПДФ Печат Е-мейл

При нас се извършват всички високоспециализирани инвазивни кардиологични и съдови изследвания и терапевтични процедури:

  • сърдечна катетеризация
  • ангиография на коронарни, периферни, каротидни и висцерални артерии
  • селективна пулмоангиография
  • вътресъдов ултразвук (IVUS)
  • перкутанни коронарни интервенции
  • кавография
  • имплантиране на постоянни електрокардиостимулатори (пейсмейкъри)
  • двукамерна кардиостимулция за сърдечна ресинхронизираща терапия
  • имплантиране на имплантируеми кардиовертер-дефибрилатори

Като рутинни методи са въведени нови и високотехнологични съдови процедури, които са уникални за страната и които изискват високоспециализирана апаратура, и специална квалификация.

Такива са:

• ендоаортно протезиране
• каротидно стентиране
• лазерна атеректомия
• ангиопластика на периферни, висцерални и ренални артерии
• затваряне на A-V фистули
• ендомиокардна биопсия
• съдова емболизация - напр. при тумори от съдов произход
• поставяне на филтър на v. cava inferior при БТЕ и др.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top