AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Пациенти Политики за опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа
Политики за опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа ПДФ Печат Е-мейл
Аджибадем Сити Клиник изпълнява своите задачи с принципите за качествено обслужване в съответствие със своята мисия и визия, като в същото време спазва щадящо околната среда и отговорно поведение.

До този момент групата лечебни заведения:
  • Изпълнява всички изисквания, свързани с опазване на околната среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с JCI стандартите и изпълнявайки всички местни и национални закони и разпоредби, международни стандарти и добри производствени практики в работната среда.
  • Развива култура на оперативно превъзходство и превъзходство в здравните услуги.
  • Идентифицира и управлява рисковете за околната среда, здравето и безопасността при работа.
  • Идентифицира отпадъците, генерирани от всички здравни заведения в резултат на тяхната дейност като приоритетна цел и създава планове за управление на отпадъците, индивидуално пригодени за всяко здравно заведение по начин, който не заплашва здравето на пациентите и персонала.
  • Работи за минимизиране на количеството отпадъци и разделя рециклириуемите отпадъци според този план.
  • Доставя нерециклируемите отпадъци до съответните институции за изхвърлянето им според законите и разпоредбите.
  • Повишава информираността на служителите и доставчиците за проблемите на околната среда и установява култура на безопасност при работа, базирана на техните индивидуални отговорности.
  • Отдава приоритетно значение на здравето и безопасността при работа, за да осигури работна среда без инциденти и системи за минимизиране на загубите и щетите в случаи на извънредни ситуации. 
 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top