AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Пациенти Клинични пътеки
Клинични пътеки ПДФ Печат Е-мейл

AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница в Бургас работи по следните клинични пътеки, финансирани от НЗОК:

38 Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания

39 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация

44 Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове

45 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания

48 Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване

49 Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение

51 Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение

206 Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години

208 Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение

209 Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение

210 Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top