AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Пациенти Разходи за лечение и финансиране
Разходи за лечение и финансиране ПДФ Печат Е-мейл

Хоспитализацията /постъпването в болница/ с цел изследване и лечение в Кардиологично отделение на AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас не изисква заплащане от страна на пациента в случай, че той е здравно осигурен и постъпва по клинична пътека според договора с НЗОК.

Здравноосигурени пациенти:

Болницата има сключен договор със здравната каса и функционира като всяка държавна болница, когато лечението се извършва по една от клиничните пътеки, по които болницата е сключила договор с НЗОК. 
Допълнително заплащане е необходимо само и единствено, ако пациентът желае използването на специални преференции, като например:

1. Използване на материали и консумативи, които са специфични и не се покриват от НЗОК изцяло, например:

  • стентове с лекарство
  • емболизационни койлове/спирали/
  • стент графт /ендопротеза/ за ендоваскуларно лечение на аортна дисекация

НЗОК изцяло покрива разходите за стентове в случай, че са поставени два съдови имплантанта на пациент за една процедура и всеки от имплантите не надвишава 1200,00 лв.

В случай, че при комплицирани случаи е необходимо взимане на решение или лечение от мултидисциплинарен екип това се извършва след незабавна консултация с кардиохирург, анестезиолог-реаниматор или специалист по образна диагностика.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си:

 

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас. При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за стойността на необходимото лечение чрез първична план-сметка, която се попълва в приемния кабинет. Предварително се заплаща стойността на медицинския пакет, избора на лекуващ екип и някои консумативи, които ще бъдат използвани за Вашето лечение. Ако по време на престоя Ви се налагат допълнителни манипулации и консумативи, Вие ще бъдете уведомени за тях и за промяната в крайната сума.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени:

AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница  Бургас има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top