AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Новини Профил на купувача Въпроси и отговори
Медицински услуги ПДФ Печат Е-мейл

 

Защо да изберете AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница ?

AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Бургас променя разбирането за здравно обслужване и неговото качество. За нас грижата за вас - нашите пациенти и техните близки - е на първо място. Ние сме тук, за да помагаме и лекуваме гражданите на Бургас и региона.

Нашият екип се състои от състои от висококвалифицирани лекари и медицински сестри, любезен и ефективен административен персонал.

Мисията на AДЖИБАДЕМСИТИ КЛИНИК Бургас е:

Да подобри достъпа на хората в Бургас и региона до високоспециализирана болница, в която човешкото достойнство и индивидуални потребности са основна ценност.

Целите на кардиологична клиника AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Бургас:

 • Всеки сърдечно болен в Бургаска област да разчита на качествено и навременно лечение по световно утвърдени стандарти

 • Диагностика, интервенционално и хирургично лечение на острите сърдечни състояния

 • Профилактика на жителите и оценка на сърдечно-съдовия риск

 • Обучение на пациентите и социални програми

Ще обслужваме пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината по:

 • НЗОК /предстои сключване на договор/

 • Платен прием

 • Допълнителни здравноосигурителни фондове

 • Международни здравни застраховки

Капацитет:

 • Ангиографска лаборатория, модел 2010 година

 • 64-детекторен Компютърен томограф, модел 2010 година

 • 2 модерно оборудвани операционни зали

 • Съвременна кардиохирургична реанимация

 • 33 легла в комфортни и близки до домашната среда стаи

 • 4 амбулаторни кабинети

 • Съвременно рентгеново и ехографско оборудване

 • Функционална диагностика


Медицински център ''Здравословен живот''

Качество на грижите

AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница е посветена на предостяването на висококачествени здравни грижи.

Здравните услуги са едни от най-важните услуги, които ще изберете за себе си и своето семейството. Като потребители на здравни услуги, вие имате възможност да изберете къде да отидете за лечение. Вие имате правото да очаквате високо качество на предостваените грижи от вашия медицински екип. Ние от AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас сме се ангажирали да предоставяме здравно обслужване на най-високо ниво.

Безопастност на пациентите

Това е отговорност на всеки един от нас!

Осигуряване на безопасността на пациентите изисква всички от AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас да превърнат безопасността в приоритет. Докато нашите лекари, сестри, служители и доброволци се посветят на ежедневно осигуряване на най-добрите и най-безопасни грижи е от съществено значение и пациентите да станат активни, информирани членовете на своя медициснки екип.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top