AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Библиотека Съдови заболявания Хибридни съдови процедури
Хибридни съдови процедури ПДФ Печат Е-мейл

Повечето от заболяванията на периферните артерии са породени от атеросклероза и свързаните с нея промени по съдовата стена. Най-често се касае за стеснения /стенози/ и запушвания /тромбози/. От тях най-голяма е честотата на засягане на долните крайници, което поражда ограничения /дискомфорт, болка/ при физически натоварвания.  Това намалява качеството на живот , като в напреднали стадии на състоянието е възможно крайникът да бъде застрашен.

Рисковите групи за развитие на заболявания на периферните артерии са пациенти с дислепидемия и диабет. Негативно влияние оказва и поведението на пациента и начина му на живот, като тук основните предпоставки за развитие на състояниято са тютюнопушене, стрес и нездравословен начин на живот като цяло.

Първите симптоми на заболяванията на периферните съдове са дискомфорт и/или болка при натоварване на засегнатите крайници като начален израз на съдовите нарушения. В напреднали стадии на недостатъчност на кръвоснабдяването може да настъпи намаление на сетивността и подвижността на крайниците /често се налага диференциално диагностично уточняване с неврологични състояния/. В тези случаи нерядко могат да се наблюдават и промени в цвета на кожата – избледняване, марморираност – в нейната температура и цялост.

След клиничен преглед /ангиологичен статус/, в случай на съмнения за съдова патология, е уместно да се извърши неинвазивно ултразвуково изследване. То може в значителна степен да уточни локализацията и вида на съдовите лезии. В някои случаи, особено когато се планира интервенция, се налага по-нататъшно уточняване с контрастно изследване – ангиография.

Съвременен метод  е т.нар. компютър-томографска ангиография, която позволява чрез венозно инжектиране на контрастна материя да се визуализират артериалните съдове. По този начин се избягват рисковете от пункцията на артериален съд.

Методът на изображение на компютър-томографската ангиография дава много добра възможност за планиране на интервенцията  - в голяма точност се определя подхода и вида на специфичния консуматив, който се използва. Така се постига максимална прецизност на процедурата, което осигурява повече информация и по-голямо спокойствие и за пациентите, и за лекарите.

След  изследванията се предприема оптимално планиране на терапевтичната процедура. Съществуват два подхода – хирургичен, интервенционален, както и комбинация от тях.

Реконструктивната артериална хирургия се състои най-често в заобикаляне на увредения съдов участък /бай-пас/, за да се подобри кръвоснабдяването на жизненоважните органи.

При подходящи клинични случаи се използва авангарден минимално инвазивен метод „интралуменна ангиопластика”, която представлява разширение на стеснените артериални съдове и/или реканализация на запушени съдови участъци. За тази цел се използват дилатационни балони и съдови стентове.

Предимствата на този начин на лечение се дължат на минималната му инвазивност – по-малка травма, което води до по-бързо възстановяване. При правилно извършване на тази медицинска процедура значително  се удължава периода до възникване на необходимост от извършване на отворена хирургична реваскуларизация. С други думи така се постига повишаване на качеството на живот на пациентите за по-дълго време.

В AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Кардиохирургична Болница Бургас, както и в някои други лечебни заведения, се прилага т.нар. „хибриден подход”, който комбинира предимствата на оперативните и минимално инвазивните методи. Това е възможно при наличието на компетентни специалисти в двата метода на лечение и съвременна апаратура .

Извършването на дългосрочно проследяване на пациентите е изключително важно за цялостния лечебен процес.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top