AДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Библиотека Кардиология Ритъмно-проводни нарушения
Ритъмно-проводни нарушения ПДФ Печат Е-мейл

Човешкото сърце изпомпва приблизително по 5 литра кръв за 1 минута чрез ритмични съкращения. Средно за денонощие тази перфектно конструирана от природата помпа извършва при човека 100 000 изпомпвания, което представлява 5000 до 10 000 литра кръв. При здраво сърце е налице координирано съкращение на двете предсърдия и двете камери. Това се дължи на специфичния начин на възбуждение на сърдените кухини. Спонтанната електрическа активност се заражда във водача на сърдечния ритъм – синусовия възел, разположен в дясното предсърдие. След това електрическият импулс активира двете предсърдия. Следва активиране на двете камери, като импулсът преминава през атриовентрикуларния възел, снопа на Хис, дясното и лявото бедро на проводната система на сърцето. При нарушения свързани с формирането на електрическия импулс и/или неговото провеждане възникват ритъмните нарушения на сърдечната дейност. Сърдечните аритмии са много чести и обикновено безвредни. Но някои аритмии могат да причинят значителни оплаквания и в по-редки случаи да са животозастрашаващи.

Кое причинява аритмиите?

Причините се делят на външни за сърцето и такива от самото сърце ( вътрешни причини ). Вътрешните причини са: нарастването на възрастта и паралелно натрупване на съединителна тъкан в сърцето; исхемия ( недостатъчен приток на кръв/кислород към сърцето ); инфилтрация на сърдечния мускул от тумори, амилоид, желязо; нарастване размера на предсърдията при клапни пороци; възпалителни заболявания – миокардит, системен лупус, склеродермия; първични заболявания на миокарда – кардиомиопатии; генетични аномалии на акционния потенциал. Външните причини са: заболявания на щитовидната жлеза; нарушения на електролитния баланс, т.е. нивата на К, Nа, Мg; промени в автономната нервна регулация на сърдечната дейност; заболявания на главния мозък; злоупотреба с кофеин, наркотици, алкохол; медикаментозни въздействия; психоемоционален стрес. Правило е, че при здрави сърца по-продължителните аритмии са причинени от външни фактори.

Кои са видовете аритмии?

От практична гледна точка аритмиите се делят на тахиаритмии (с ускоряване на сърдечната дейност >100/мин.)  и брадиаритмии (със забавяне на сърдечната дейност <50/мин.). В зависимост от мястото на възникване делението е на надкамерни и камерни. Веднага трябва да се отбележи, че не винаги ускоряването на сърдечната дейност над 100/мин. (напр. при физическа активност) и забавянето под 50/мин. (напр. по време на сън и при спортисти) са признаци на ритъмно нарушение. Също така е възможно наличие на аритмия без регистриране на сърдечната честота <50/мин. или >100/мин. Надкамерните тахиаритмии са: предсърдно мъждене, предсърдно трептене, надкамерни тахикардии, надкамерни екстрасистоли. Камерните тахиаритмии са: камерни екстрасистоли, камерна тахикардия, камерно трепетене/мъждене.

Брадиаритмиите се дължат на: болест на синусовия възел с нарушение на формирането или провеждането на импулса от синусовия възел към предсърдията, нарушено предсърднокамерно провеждане на синусовия импулс  – AV блок първа, втора или трета степен. Аритмиите могат да са изключително краткотрайни, т.е. да възникнат и продължат от секунди до минути, а също така и продължителни – часове, дни, непрекъснати. Освен директните усещания, които предизвикват аритмиите, те могат да са причина и за развитието на сърдечна недостатъчност или мозъчен инсулт.

Кога трябва да се търси преглед от лекар?

Независимо от тежестта на оплакванията е добре при възникване на усещане за аритмия да се направи преглед от лекар. Уместно е да се запишат оплакванията, времето на възникването им, продължителността. Не трябва да се забравят и всички допълнителни медикаменти, витамини или хранителни добавки, които се приемат в момента. Важна е документацията, която съдържа информация за предшестващи сърдечни или несърдечни заболявания, извършени до момента лабораторни изследвания. Добре е да се съберат данни за болни във фамилията с артериална хипертония, захарен диабет, мозъчен инсулт, внезапна смърт. Все пак някои оплаквания налагат по-бърза реакция и съответно лекарско внимание, като: ограничения на способността за физическа активност, притъмняване, главозамайване, гръдна болка или тежест, усещане за предстоящ припадък, припадък. В най-лошия случай е възможно първата проява на аритмията да е припадък. Това изисква незабавна помощ от свидетелите на припадъка. Започване  на сърдечен масаж и дишане уста в уста в съотношение 10:2., извикване на екип на Спешен център, записване на електрокардиограма (ЕКГ), транспортиране до болнично заведение.

Кои са средствата, с които лекарите изясняват наличието на аритмия и нейната причина?

Освен данните от пациента или от неговите близки, съществуват т. нар. инструментални методи за диагноза на аритмии. На първо място това е стандартната електрокардиограма. В повечето случаи тя е достатъчна за правилна и бърза диагноза. Когато аритмията е твърде краткотрайна, тогава се налага да се използват средства за продължителен запис на ЕКГ – Холтер ЕКГ. В масовия случай времетраенето на този запис е 24 часа, но при необходимост той може да продължи 48-72 часа. Съществуват системи за Холтер ЕКГ, които могат да записват информация до 30 дни. При необходимост се имплантират в тялото устройства за записване на ЕКГ за срок от 2 години. Освен ЕКГ е добре да се вземе кръв за лабораторни изследвания: СУЕ, кр. картина, кр. захар, креатинин, билирубин, електролити, ензими, хормони и др. Изключително ценна е информацията от ехокардиографията,сърдечния стрес тест, тилт тест. По-сложните и инвазивни изследвания се правят по показания: коронарография, електрофизиологично изследване на сърцето, компютърна томография или ядреномагнитен резонанс на сърце, генетични тестове.

Как се лекуват аритмиите?

Преди всичко, където е възможно се прилагат общи мерки: спиране прием на напитки с кофеин, ограничаване приема на алкохол, спиране на тютюнопушенето, редукция на телесното тегло, увеличаване на аеробната физическа активност. Подлежат на медикаментозно лечение само аритмиите, които причиняват значителни оплаквания, представляват висок риск за живота на пациента или риск за усложнения. Когато медикаментите не са достатъчни се прилагат и инструментални или хирургични методи за лечение: електрошок, аблация на аритмията, имплантация на пейсмейкър или кардиовертер дефибрилатор, аортокоронарен байпас, резекция на аневризма на сърцето.

На сегашния етап в АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Бургас се извършват най-съвременна диагностика и лечение на аритмиите. За кратко време могат да се извършат пълни лабораторни изследвания, стандартна ЕКГ, Холтер ЕКГ, имплантиране на записващо устройство, ехокардиография, компютърна томография или ядреномагнитен резонанс на сърце, инвазивна сърдечна диагностика. Освен лечение с медикаменти, се имплантират всички съвременни видове пейсмейкъри, кардиовертер дефибрилатори, както и се осъществят кардиохирургични процедури за байпас или резекция на аневризма на сърцето.

 
Следвайте ни:
Copyright 2010 Acibadem City Clinic
Web design by Syreia Ltd.| Maintenance by OverHertz Ltd.
top